ข่าว

กล่องต่อสายเคเบิลฝังกาวกันน้ำ1 ใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำทั้งหมด การสื่อสารสายเคเบิล และสายเคเบิลสัญญาณ

2 การใช้เทคโนโลยีการหล่อเรซิ่นขั้นสูง ปลอดภัย และง่าย และรวดเร็ว

3 ขั้วต่อสายเคเบิลโยงหัวข้อขั้นสูง ประหยัดพื้นที่และสายเคเบิล

4 ดีเยี่ยมกันน้ำฉนวนกันความร้อนและกลไกการป้องกันที่ยอดเยี่ยม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง