ข่าว

กล่องวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการจัดกำหนดการ ผ่านตลาดปฏิรูป พึ่งกลไกตลาดสำหรับการพัฒนาเว็บมือถือ การก่อตัวของราคาประมูลคู่รู้ หรือหลัง จากกริด และ กระจาย ผู้ตารางพลังงานสร้างแพลตฟอร์มในการประมูลสำหรับ ยังสามารถเป็นระบบพลังงานแบบบูรณาการในแนวตั้ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการจัดกำหนดการ ทั้งวิธีการ ปรับกลไกการจัดส่งพลังงาน ฟอร์มกลไกแม่นยำราคาอยู่ช่วงเวลา ไม่ต้องทำงานนี้สมบูรณ์แบบ ปฏิรูปอื่น ๆ ได้ยากที่จะตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง