ข่าว

กล่องวัดความสมบูรณ์แบบความเร็วเดียวข้อกำหนดของการประกันคุณภาพกล่องเฟสเดียววัดได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆของเศรษฐกิจของประเทศสำหรับการสนับสนุนที่สำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างการป้องกันประเทศและการก่อสร้างโครงการที่สำคัญเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน . ด้วยการแข่งขันในอุตสาหกรรม Single Phase E-Meter Box ของประเทศจีนคุณภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ จำกัด การพัฒนาต่อไปในอุตสาหกรรม Single Phase E-Meter Box ของจีน Low Domestic Single - Phase E - Meter กล่องปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับตลาดย่อยตารางตลาดถ้วยเสียสละคุณภาพที่จะชนะตลาดเล็กน้อย "สถานที่" ปัจจัยเฉพาะสามารถแบ่งออกเป็น:

มุมมองคุณภาพต่ำ ความกังวลของวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กในตลาดและความแตกต่างคือการที่องค์กรขนาดใหญ่เน้นแบรนด์อิสระเริ่ม ความเข้าใจในการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดมีเบี่ยงเบนระดับหนึ่งพวกเขาแทบไม่ทราบว่าการควบคุมคุณภาพการขาดกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการแสวงหาความเร็วข้อกำหนดด้านการประกันคุณภาพมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายทำให้เกิดความล้มเหลวด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมพวกเขาก็จะไม่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงได้ แต่ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อล้างความสัมพันธ์ "Shangfangjianjian"

ขาดเงิน ขนาดเล็กและขนาดกลาง Single - Phase E - Meter Box ผู้ผลิตไม่ได้มีองค์กรขนาดใหญ่ของ Single Phase E - Meter Box, อุดมและมีประสิทธิภาพความสามารถในการจัดหาเงินทุนมีความแตกต่างใหญ่ดังนั้นพวกเขายังคงอยู่ในระดับต่ำของเทคโนโลยีการจำลองแบบ เนื่องจากการขาดเงินทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง บริษัท อีเทอร์เน็ตเฟสเดียวไม่ได้มีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ไฮเทคไม่สามารถดึงดูดความสามารถที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้น ฮาร์ดแวร์และความสามารถไม่สามารถให้ทันกับการพัฒนากล่องเฟสเดี่ยวขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกลายเป็นปัญหาที่ยากลำบาก

สภาวะตลาดแย่ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟสเดียวของจีน E - Meter Box อุตสาหกรรมเพื่อต่อสู้สงครามราคาขนาดเล็กและขนาดกลาง Single - Phase E - Meter Box ผู้ผลิตไม่ได้ประโยชน์เพราะกระบวนการผลิตไม่สามารถให้ทันกับอุปกรณ์การผลิตไม่สูงขาด ของความสามารถทำให้ยากที่จะควบคุมต้นทุนการผลิต การแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบในความกระตือรือร้นของการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดการแข่งขันด้านราคาเพื่อรองรับกล่องเฟสเดียวเพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง