ข่าว

การใช้ใยแก้วเสริมแรงพลาสติกเมตรกล่องสำหรับผู้ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจไฟฟ้า บรรเทา ไม่กี่วันสุดท้าย โครงการเคลื่อนไหวภายใต้อำนาจอุปทานบริษัทกล่องมิเตอร์ ขับเคลื่อน โดยการผลักดันก้าว บนตารางกล่องตำแหน่งที่ตั้งเดิมของสูง รวมสำหรับเซี่ยย้าย ตารางกล่องเก่าของรวมสำหรับทางเลือก ในเซี่ย Hou ย้ายตารางกล่องร่วม เชื่อถือได้ และทำฉนวนกันความร้อนรับประกัน ให้คนรักษาความปลอดภัยปกติไฟฟ้า สายไฟการปรับที่เหมาะสม คุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น